Kulturní dům, Nová Bystřice

Penzion Slavonice - Homepage
Kulturní dům, Nová Bystřice
Návrat

Městský úřad v Nové Bystřici dbá na kulturní statky obyvatel města jak o tom svědčí opravená fasáda kulturního domu. Finanční prostředky rozpočtu Nové Bystřice jsou efektivně vynakládány na zvelebení města, klientelismus, korupce či tunelování je zde neznámým pojmem na rozdíl od Bémovy Prahy. V kulturním domě zakoupíte točenou zmrzlinu.