Pohled na vnitřní budovy hradu Landštejn

Penzion Slavonice - Homepage
Pohled na vnitřní budovy hradu Landštejn
Návrat

Původním majitele hradu byl jistý Hartlieb z Landštejna a později se majiteli stal rod Vítkovců. Tento majetkový přesun se udál po sňatku Přemysla Otakara II s Markétou z Babenberka. Na fotografii vidíme prostor mezi prvním obranným valem a druhým pásmem hradeb, které je dnes osazeno pěkným zeleným trávníkem.