Slavonice město - náměstí Míru

Penzion Slavonice - Homepage
Slavonice město - náměstí Míru
Návrat

Slavonice město je historická rarita. Návštěvník který ve Slavonicích ještě nikdy nebyl bude překvapen jejich historickou kompaktností. Relativně málo známé Slavonice město vyniká malebností svého historického centra a poměrně malou porušeností celkového městského rázu průmyslovým rozvojem. Slavonice byly poměrně málo zasaženy rozvojem průmyslu v tom lepším slova smyslu.