Slavonice - kostel Nanebevzetí panny Marie

Penzion Slavonice - Homepage
Slavonice - kostel Nanebevzetí panny Marie
Návrat

Dominantou Dačic je kostel Nanebevzetí Panny Marie s jeho věží vyčnívající nad okolní městskou zástavbu. Po odsunu německy hovořícího obyvatelstva po roce 1945 se město dostalo do tzv. hraničního pásma a bylo tak izolováno od jakéhokoliv turistického ruchu. Teprve s ústupem militantního stalinismu byly Slavonice v roce 1960 z pohraničního pásma vyjmuty.