Základní škola Slavonice, ZŠ Slavonice

Penzion Slavonice - Homepage
Základní škola Slavonice, ZŠ Slavonice
Návrat

Základní škola Slavonice je hned na náměstí. Náměstí ve Slavonicích je nádherný kus měšťanské historie. ZŠ Slavonice je spádovou školou pro okolní děti ze Slavonic a přilehlých obcí. Děti navštěvují zdejší Základní školu s chutí. Slavonice byly jako mnoho jiných měst v Českém království založeny původně jako obchodní osada na zemské stezce z Prahy do Vídně. Ze Slavonic není daleko do Rakouska. Pro dnešní turisty je zajímavá krajina nejen v České Kanadě, ale i na rakouské straně státní hranice.