Slavonice a okolí

Tipy na výlety v okolí našeho penzionu

Slavonice a okolí poskytuje bezpočet možností na pěkné výlety a to jak pěšky či autem tak i na kole. V okolí našeho penzionu je mnoho krásných míst, kam stojí za to zajet. Hlavní rekreační aktivity, které zde můžete provozovat jsou:

  • cykloturistika v české i rakouské části zdejší krajiny
  • pěší turistika po krajině ve Slavonicích a okolí
  • návštěva kulturních a historických památek Slavonice a okolí

Česká Kanada

Česká Kanada je malebná krajina rozprostírající se mezi Novou Bystřicí a Slavonicemi. Svůj název tato část země získala pro své drsné klimatické podmínky. V zimě je zde mnoho sněhu a drsno, ráz krajiny a lesů jsou téměř horské. Jedná se o nenarušenou a divokou krajinu bez rušivých zásahů civilizace podobně jako Kanada. Slavonice a okolí je plně součástí tohoto turistického regionu.

Pevnostní areál Slavonice

Pevnostní areál zahrnuje celkem 9 lehkých pevnostních objektů, které byly součástí obranné linie ČSR v letech ohrožení nacistickým Německem 1935 – 1938. Pevnosti a pevnůstky jsou zrekonstruovány do původní podoby, některé jsou vybaveny původní výstrojí a výzbrojí.

Pfaffenschlag - pozůstatky středověké obce

Pfaffenschlag je zajímavá archeologická lokalita s pozůstatky středověké obce vzniklá ve 13. století , která byla v průběhu husitských válek vypálena náboženskými fanatiky. Jedním z nejvýznamnějších objevů byl fakt, že středověká vesnice Pfaffenschlag byla založena na základech staršího slovanského osídlení z 11. – 12. století.

Graselova stezka

Graselova stezka je naučná stezka o délce 25 km na trase Slavonice – Dolní Bolíkov 25 km. Stezka vede po trase - Slavonice – kostel Božího Těla – kaskáda lesních rybníků – rybník Velký Troubný – Graselova sluj – Schillerovy kameny – Penikov – celodřevěná vodní pila – Francouzský kámen – Psí hřbitov – Český Rudolec – Bolíkovské železárny – Dolní Bolíkov.

Hrad Landštejn

Když prozkoumáte Slavonice a nejbližší okolí, zvažte výlet na hrad Landštejn. Tento středověký hrad je u Starého Města pod Landštejnem. Románský hrad Landštejn byl hraniční pevností na českorakouské hranici a střežil zemskou stezku do Vitorazska. První majitelé hradu nejsou známi, dalšími se stali Vítkovci. Koncem 14. století se majiteli stali Krajíři z Krajku. Ti jej prodali Rakušanu Štěpánu z Eiciniku.

Potom hrad koupil jihlavský měšťan David Neumaier, ale jeho potomkům byl hrad po bitvě Na Bílé hoře zkonfiskován katolickými vítězi. Roku 1685 hrad koupil císařský generál Ferdinand Arnošt z Herbersteina.

Roku 1771 po úderu blesku do jedné z věží hrad zcela vyhořel a zůstal poté pustý a sloužil jen jako sýpka. Zřícenina poskytovala stavební materiál širokému okolí. Roku 1846 Landštejn zdědil baron Ferdinand Sternbach a jeho rodina hrad držela až do roku 1945. Dnešní Landštejn je jednou z pěkných ukázek středověkého fortifikačního systému. Hrad stojí za to navštívit.

Paulánský klášter ve Vranově

Ve Vranově nad Dyjí je zajímavý Paulánský klášter k poctě Nejsvětější trojice, založený roku 1551. Koncem husitských válek byl klášter vypálen náboženskými fanatiky a poté byl dlouho opuštěn. Roku 1626 byl založen klášter nový vedle starého kostela. V letech 1665 – 1667 byl klášter dostavěn a o 6 let později byla započata výstavba nového kostela. Klášter byl zrušen v roce 1785. Po druhé světové válce byla v objektu kláštera kasárna, roku 1959 byl klášter komunistickým režimem srovnán se zemí. Barokní kostel Nejsvětější Trojice se ale zachoval a pokud pojedete okolo, zastavte se.

Nová Bystřice

Ve středu Nové Bystřice je náměstí kde je zajímavý barokní mariánský sloup a kašna. Na náměstí je také pěkný renesanční zámek. V Nové Bystřici najdeme také původně gotický, zbarokizovaný kostel sv. Petra a Pavla. Je zde konečná stanice turisticky atraktivní úzkokolejky Jindřichův Hradec – Nová Bystřice, která projíždí krajem České Kanady.

Poutní kostel Panny Marie z Montserratu v Cizkrajově

V Cizkrajově nedaleko Slavonic je kaple vystavěná roku 1651 která po mnoho let nedostačovala množství příchozích poutníků, roku 1712 byla proto kaple přestavěna katolickou církví na kostel. Poutní kostel byl za vlády osvíceného císaře Josefa II roku 1785 zrušen. V roce 1865byl postaven nový kostel, ještě hezčí než ten starý. Kostel je otevřen pouze v době mší svatých a poutí.

Český Rudolec

Český Rudolec stojí za návštěvu. V Českém Rudloci bývala gotická tvrz, přestavěná na renesanční, která byla v roce 1860 zničena požárem a na jejím místě byl vystavěn zámek ve stylu anglické novogotiky. Pozdně gotický kostel sv. Jana Křtitele je z druhé poloviny 15. století. Jižně od obce najdeme na návrší původně barokní kaple sv. Kříže.

Dačice a okolí

V Dačicích najdeme řadu míst, které můžeme navštívit:

  • Státní zámek
  • Městské muzeum a galerie
  • Kostel sv. Vavřince
  • Františkánský klášter s kostelem sv. Antonína Paduánského
  • Okolí města Dačice je velmi malebná krajina

Karmelitánský klášter v Kostelním Vydří

Poutní místo z konce 17. století. Roku 1709 vystavěna na místě Božích muk kaple. Roku 1737 vystavěna větší barokní kaple podle návrhu Franze Cameliho. V letech 1746 – 1752 byla ke kostelu přistavěna velká rezidence – není známo komu byla určen. Roku 1754 byla kaple rozšířeno o dřevěnou loď, která byla o 35 let později vyzděna. Karmelitánským klášterem se stal v roce 1908.

Jemnice

Jemnice jsou historické město. Jemnice a okolí je zajímavou turistickou destinací. Kolem historického jádra Jemnic jsou zachovány původní hradby se dvěma baštami a barbakány. Nejstarší stavbou ve městě je kostel sv. Jakuba, původně románskou rotundou. Z rotundy zůstala zachována kulatá věž, tato věž je nejstarší dochovanou věží na Moravě.

Kostel sv. Stanislava na náměstí Svobody je původní gotická kaple přestavěná na kostel v renesančním stylu. Nynější podobu získal kostel po požáru v roce 1832.

Kostel sv. Víta byl součástí majetku mnichů františkánů v 15. století. Velká oprava kostela proběhla v 18. století. Interiér kostela je tvořen dřevěnou oltářní výzdobou a obohacen freskovou malbou.

Městský zámek v Jemnicích vznikl přestavbou románského hradu v 17. století. Konečné úpravy prodělal zámek za hraběte Dauna, Stadiona a markraběte Pallaviciniho. Nyní se objekt zámku rekonstruuje, a není proto přístupný veřejnosti. Zámek je obklopen velmi pěkným parkem.

Severně od Jemnic stojí šlechtická hrobka rodu Pallavicini, vybudovaná v letech 1901 – 1902. Jako zajímavá technická památka je středověký vodovod jdoucí od kostela sv. Víta na náměstí, nezapomeňte na něj.

Uherčice

V Uherčicích je renesanční zámek s barokními úpravami na místě původní gotické tvrze. Zámek je zpřístupněn veřejnosti od r. 1996.

Židovské hřbitovy ve Starém Městě pod Landštejnem

Ve Starém Městě žili od nepaměti židé. Pěkný židovský hřbitov obsahuje náhrobky hlavně z 1. poloviny 18. století. Nejstarší náhrobek je z roku 1610. Nekulturní nacisté hřbitov těžce poškodili.

Písečné nad Dyjí

V Písečném nad Dyjí je hřbitov s náhrobky z 1. poloviny 18. století. Celý hřbitov s márnicí, hřbitovní zdí a náhrobky je ojediněle zachován a stojí za krátkou návštěvu a rozjímání.

Dolní Bolíkov

Dolní Bolíkov má hřbitov založený již koncem 18. století. Na hřbitově je pěkný náhrobek Heinricha Mayera, zakladatele listu Neues Wiener Tagblatt.